Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních 2016

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení ke stažení zde