PhDr. Lenka Skácelová
psycholog

vedoucí pracoviště, metodik města Brna pro prevenci rizikových forem chování ve školách,
člen protidrogové komise Magistrátu města Brna

Jitka Lolková, DiS.
sociální pracovnice

administrativní a spisová pracovnice, koordinátorka objednávání preventivních  programů a klientů, zajišťuje exkurze do zařízení, emailové poradenství
 

   Mgr. Anna Aujezká
   psycholog

odborné psychologické poradenství, práce s rodinným systémem, vedení seberozvojových skupin, lektorka interaktivních programů pro žáky SŠ a SOU k tématům primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, lektorka vrstevnického programu (peer program) 

Mgr. Lenka Macková
psycholog

odborné psychologické poradenství, práce s rodinným systémem, vedení seberozvojových skupin,lektorka interaktivních programů pro žáky SŠ a SOU k tématům primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, lektorka vrstevnického programu (peer program)

   

Mgr. Martin Šťastný
sociální pedagog

vedení seberozvojových skupin, lektor interaktivních programů pro žáky ZŠ k tématům primární prevence rizikového chování dětí a mládeže,  lektor vrstevnického programu (peer program)


Mgr. Nikol Nesvadbová
psycholog

odborné psychologické poradenství, vedení seberozvojových skupin, lektorka interaktivních programů pro žáky ZŠ k tématům primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, lektorka vrstevnického programu (peer program)

 

Mgr. Jana Ferdová
psycholog

odborné psychologické poradenství, vedení seberozvojových skupin, videotrenérka, lektorka interaktivních programů pro žáky ZŠ, regionu Brno-město a Brno-venkov, k tématům primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, lektorka vrstevnického programu (peer program)


 

Mgr. Lenka Cupalová
speciální pedagog

vedení seberozvojových programů, lektorka interaktivních programů, metodik prevence rizikových forem chování ve školách pro region Brno – venkov, lektorka vrstevnického programu (peer program)
 
      


Supervizorem týmu  je PhDr. Jiří Broža

 

V současné době jsou na rodičovské dovolené:

 

Mgr. Kristýna Hrichová
psycholog

odborné psychologické poradenství, vedení seberozvojových skupin, lektorka interaktivních programů pro žáky ZŠ k tématům primární prevence rizikového chování dětí a mládeže,  lektorka vrstevnického programu (peer program)

 
 

Mgr.Tereza Barnatová 

sociální pedagog

vedení seberozvojových skupin, lektor interaktivních programů pro žáky ZŠ k tématům primární prevence rizikového chování dětí a mládeže,  lektor vrstevnického programu (peer program) Mgr. Michaela Říhánková
psycholog

odborné psychologické poradenství, vedení seberozvojových skupin, lektorka interaktivních programů pro žáky ZŠ k tématům primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, lektorka vrstevnického programu (peer program)