Jak zvládat případy související s návykovými látkami ve školách a školských zařízeních

Užívání návykových látek (dále jen NL)ve škole a školském zařízení v době, kdy má instituce nad svěřenými osobami zákonný dozor nebo dohled je významným zásahem do jejího života. Je proto nezbytně nutné o tomto jevu vědět a mít vypracován přesný krizový plán pro nejrůznější situace. Tento plán je vhodné modifikovat pokaždé, jakmile se objeví situace nová a dosud neznámá. Pro tvorbu plánu a jeho využití platí několik pravidel:
  • Na řešení krize a tvorbě plánu se podílí všichni zaměstnanci
  • Každý ze zaměstnanců ví přesně jaká je jeho úloha v prevenci i při řešení situace, kdy prevence nestačí
  • Písemná verze je zaměstnancům přístupná, je součástí vnitřního řádu a všichni jsou průběžně seznamováni se všemi změnami
  • Plán je jednoduchý, srozumitelný, obsahuje přesné kompetence a v optimálním případě je zpracován graficky pomocí diagramů, šipek a rozcestníků
  • Pro konzumaci alkoholu, tabákových výrobků ani drog není v ČR stanovena žádná věková hranice = konzumace není trestná
  • Konzumace návykových látek osobami mladšími 18 let je považováno za "vedení života nemravného a zahálčivého" a zaměřuje se na ně sociálně-právní ochrana
  • Užívání drog ve škole je nežádoucí. Ošetřete to školním řádem
  • Distribuce drog je trestným činem a dělejte všechno proto, abyste ji ze školy vymýtili
  • Nedémonizujte tento jev, bojíte se ho více než vaši žáci a oni to vědí
  • Vyškolit všechny zaměstnance v pravidlech první pomoci při akutní intoxikaci a pravidla vyvěsit na veřejně přístupná místa
Pokračujte na stránku Správné zhodnocení situace.