Jak mohou rodiče předcházet hráčství u svých dětí?

  • Sami hazardně nehrajte a svými penězi na hraní nepřispívejte - rodiče mají nejdůležitější vliv na utváření postojů dětí (př. otázka hodnoty peněz, seznamovat dítě adekvátním způsobem s hospodařením s penězi v rodině).
  • Posilujte zdravé sebevědomí dítěte.
  • Získejte si plnou nebo alespoň částečnou důvěru dítěte, naučite se naslouchat svým dětem, věnovat jim svůj čas, posilujte jejich vazbu na rodinu.
  • Předcházejte nudě, podporujte kvalitní zájmy a záliby.
  • Opatřete si dostatek informací a o problému s dítětem zasvěceně hovořte - otevřeně deklarujte svůj postoj k této problematice.
  • Stanovte a důsledně prosazujte zdravá pravidla, za porušení pravidel by měly následovat adekvátní a předem domluvené sankce (např. při hraní krácení kapesného).
  • Vneste do finančního hospodaření dítěte pořádek, nedávejte mu větší finanční částky.
  • Pokud máte pocit, že problém narůstá nebojte se spolupráce s odborníky.