Patologické hráčství

někdy nazývané jako gambling, gamblerství, závislost na automatech apod. patří mezi tzv. návykové a impulsivní poruchy, které jsou charakterizovány třemi základními znaky:

 • neschopnost odolat impulsu, pokušení, přestože dotyčný ví, že jeho jednání je nežádoucí > nedokáže odolat hře a také není v ní schopen přestat
 • napětí, předcházející tomuto jednání, které dotyčný nedokáže snížit jinak, než tak, že začne hrát
 • hraní je spojeno s pocitem uspokojení > gambler prožívá příjemné vzrušení, jehož intenzita je přímo úměrná výši hazardu, riziku ztráty.

Varovné signály

 • člověk hraje častěji a hazardní hra mu zabírá čas, který by mohl trávit (případně dříve trávil) mnohem užitečněji a příjemněji
 • zanedbává školu, práci, rodinu, přátele a zájmy
 • začne lhát, podvádět, někdy i krást
 • ve vztahu ke hře se špatně ovládá - pokračuje v hraní i tehdy, když je v jasném rozporu s jeho zájmy

Jak mohou rodiče předcházet hráčství u svých dětí?

 • Sami hazardně nehrajte a svými penězi na hraní nepřispívejte - rodiče mají nejdůležitější vliv na utváření postojů dětí (př. otázka hodnoty peněz, seznamovat dítě adekvátním způsobem s hospodařením s penězi v rodině).
 • Posilujte zdravé sebevědomí dítěte.
 • Získejte si plnou nebo alespoň částečnou důvěru dítěte, naučite se naslouchat svým dětem, věnovat jim svůj čas, posilujte jejich vazbu na rodinu.
 • Předcházejte nudě, podporujte kvalitní zájmy a záliby.
 • Opatřete si dostatek informací a o problému s dítětem zasvěceně hovořte - otevřeně deklarujte svůj postoj k této problematice.
 • Stanovte a důsledně prosazujte zdravá pravidla, za porušení pravidel by měly následovat adekvátní a předem domluvené sankce (např. při hraní krácení kapesného).
 • Vneste do finančního hospodaření dítěte pořádek, nedávejte mu větší finanční částky.
 • Pokud máte pocit, že problém narůstá nebojte se spolupráce s odborníky.