O nás

Náš tým

  

Historie centra


jsme odloučeným pracovištěm Pedagogicko-psychologické poradny Brno, p.o.

 

Specializujeme se zejména na problematiku primární a sekundární prevence rizikového chování u dětí a mládeže. 

V oblasti primární prevence rizikového chování realizujeme programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence. Zaměřujeme se také na metodickou podporu pedagogům a jejich vzdělávání.

V rámci sekundární prevence rizikového chování se věnujeme odbornému psychologickému poradenství v oblasti výchovných problémů a psychologické práci s rodiným systémem.

Našimi klienty jsou děti, mládež,  rodiče a pedagogové.

Naše služby jsou bezplatné

 


Certifikace preventivních programů

 

Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s MŠMT udělil Pedagogicko – psychologické poradně Brno v únoru 2014 certifikát odborné způsobilosti.

 

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti.

 

Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Studenti vysokých škol

 

Pro programy školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

 

Pro programy školské indikované primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol


.