Poradenská linka

Telefonickou krizovou intervenci poskytujeme každý pracovní den od 8:00 hod. do 14:00 hod. na telefonním čísle našeho centra - 548 526 802 (nejedná se o bezplatnou linku).
Plně respektujeme anonymitu volajícího a sdělené informace považujeme za důvěrné.

E-poradna

Svůj dotaz nám zašlete e-mailem na adresu: eporadna@pppbrno.cz odpověď vám bude rovněž e-mailem doručena do týdne.

Informace a rady

Drogy
Patologické hráčství
Počítačové hry
Šikana


Odborné psychologické poradenství
 

Cílová skupina

        děti a mládež ve věku 6 - 22 let a jejich rodiče

Poradenství

  • odborné poradenství pro cílové skupiny žáků a zákonných zástupců při potížích v oblastech školních, vztahových, rodinných a jiných situacích.
  • krizová intervence pro rodiče při potížích spojených s dospíváním dětí (šikana, škola, komunikace, atd.)
  • odborné poradenství pro experimentátory a uživatele drog, jejich rodiče, partnery a kamarády. Pomoc při zprostředkování pobytové léčby pro uživatele návykových látek. Ambulantní péče o klienty ve fázi doléčování (po absolvování dlouhodobé pobytové léčby).
  • poradensko-terapeutická práce s rodinou - řešení problémů za pomoci celého rodinného systému. Systematická práce s celou rodinou.
  • rodičovská skupina
  • telefonická linka s možností krátkých konzultací
  • internetové poradenství