Poradenská linka

Telefonickou krizovou intervenci poskytujeme každý pracovní den od 8:00 hod. do 16:00 hod. na telefonním čísle našeho centra - 548 526 802 (nejedná se o bezplatnou linku).
Plně respektujeme anonymitu volajícího a sdělené informace považujeme za důvěrné.

E-poradna

Svůj dotaz nám zašlete e-mailem na adresu: eporadna@pppbrno.cz odpověď vám bude rovněž e-mailem doručena do týdne.

Informace a rady

Drogy
Patologické hráčství
Počítačové hry
Šikana


Ambulance

Děti a mládež

 • Krizová intervence při akutních potížích v jakékoliv oblasti (drogy, škola, vztahy,psychika).
 • Poradenství pro experimentátory a uživatele návykových látek.
 • Pomoc při zprostředkování pobytové léčby pro uživatele návykových látek.
 • Ambulantní péče o klienty ve fázi doléčování (po absolvování dlouhodobé pobytové léčby).

  Rodiče

 • Krizová intervence a poradenství při potížích spojených s dospíváním vašich dětí (drogy, škola, komunikace, vztahy atd.).
 • Poradenství pro rodiče jejichž dítě experimentuje nebo dlouhodobě zneužívá návykové látky.
 • Pomoc při zprostředkování pobytové léčby pro uživatele návykových látek.

  Rodinná terapie

  Řešení potíží za pomoci celého rodinného systému. Podmínkou je aktivní účast celé rodiny (rodiče, sourozenci, domácí mazlíčci …). Rodinná terapie je velmi účinná při řešení problémů rodin s dospívajícími dětmi zejména v oblasti změny pravidel soužití a zvládání přirozených vývojových krizí.