On-line systém výkaznictví preventivních aktivit 

Vývoj on-line systému výkaznictví preventivních aktivit (on-line SV) a jeho zavádění jsou finančně i věcně podporovány MŠMT.

On-line SV je internetový systém, který slouží k vykazování preventivních aktivit realizovaných na školách v průběhu celého školního roku.
On-line SV byl vytvořen v roce 2015 s cílem sjednotit obsah, objem a způsob sledování realizovaných preventivních aktivit, zavést jednotnou podobu výkazů o preventivních aktivitách v České republice a poskytnout školám účinný nástroj pro (auto)evaluaci realizovaných aktivit. Mezi hlavní přínosy zavádění on-line SV lze považovat ulehčení práce školním metodikům prevence a metodikům prevence z pedagogicko-psychologických poraden, zjednodušení vyplňování i zpracování dat o naplňování školních preventivních programů ve školách v České republice. Ve školním roce 2015/2016 systém používalo 893 škol z celé České republiky. Ve školním roce 2016/2017 je odhadovaný nárůst počtu zapojených škol více než trojnásobný.

On-line SV Projekt je dostupný na adrese www.preventivni-aktivity.cz, kde se mohou školy jednoduše zaregistrovat.

Technickou podporu a řešení problémů zajišťuje NÚV na e-mailové adrese vykazy.prevence@nuv.cz

Systém výkaznictví byl v listopadu 2016 prezentován na XIII. ročníku konference PPRCH (www.pprch.cz). Prezentaci z konference si můžete stáhnout zde - Prezentace SV PPRCH 2016.pdf

Další informace včetně ukázky systému naleznete také v prezentaci z května 2016 - Prezentace_system_vykaznictvi.pdf

Pokud budete mít zájem obrátit se dotazy ohledně on-line SV přímo na MŠMT, lze se obrátit přímo na: prevence@msmt.cz (do předmětu uvádějte, prosím, „on-line SV“)