Vzdělávání školních metodiků prevence

Poradenské centrum zajišťuje oborné semináře a přednášky pro pedagogy, školní metodiky prevence, školní a poradenské psychology.

 

Besedy a semináře pro pedagogy

Pro pedagogický sbor nabízíme odborné semináře, přednášky a besedy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů (konkrétní téma dle domluvy). Přednášky a besedy se konají na příslušné škole, semináře probíhají v rámci akreditovaného programu většinou v prostorách Poradenského centra. V případě zájmu si můžete tyto přednášky a besedy objednat osobně nebo telefonicky v našem centru. Informace o konání seminářů jsou aktuálně k dispozici ve Zpravodaji ŠÚ, měsíčníku Pedagogického centra, na webových stránkách JM kraje a jsou o nich také pravidelně informováni metodici prevence jednotlivých škol.

 

Metodika vedení třídnických hodin

akreditace čj. 3343/2011-25-89

Cíle programu:

  • motivovat a zkompetentnit třídní učitele pro práci s kolektivem třídy v rámci prevence rizikového chování
  • poskytnout teoretické a praktické dovednosti pro vedení a plánování třídnických hodin
  • vzdělávací program je postaven na praktických zkušenostech pedagogů z Brna a okolí

Vzdělávací program je určený pro celý učitelský sbor, realizovat ho můžeme přímo u vás na škole nebo v prostorách Poradenského centra.

Program povedou lektoři Poradenského centra.

Rozsah programu je 16 hodin.

Přihlásit vaši školu a získat detailní informace můžete na emailu sladkova@pppbrno.cz, nebo telefonu 548 526 802