Správné zhodnocení situace

Jakmile zjistíte, že se něco děje, jste postaveni před některou z těchto voleb:
 • Je to nutné řešit hned?
 • Je nutné řešit to vůbec?
 • Nešlo by to odložit?
 • Máme o tom mluvit?
 • Je třeba to někomu hlásit?
 • Nemůže to vyřešit někdo jiný?
 • Mají o tom vědět rodiče?

V první řadě mějte připravený seznam klíčových otázek, které si každý zaměstnanec, který je nucen vzniklou problémovou situaci řešit, má okamžitě položit. Na každou otázku máte připravená vzorová řešení pro odpovědi ANO i NE. Takto postupujete pomocí klíčových otázek, až dospějete k rozhodnutí.

Příklady klíčových otázek:
1) Došlo k nějakému zranění? Je akutně ohrožen něčí život nebo zdraví?
ANO: Soustřeďte se pouze na první pomoc. Pošlete kohokoliv pro další dospělou osobu. Podle situace volejte záchranku.
NE: Situaci není nutné řešit okamžitě, máte čas se rozmyslet. Uklidněte se, nespěchejte a položte si další otázku:
2)Mohu, chci a dokážu to řešit právě já a právě teď?
ANO: Začněte se ptát dětí, co se přesně stalo. Problém rozkryjte, pojmenujte a rozmyslete si řešení.
NE: Problém nechejte otevřený, kontaktujte školního metodika prevence a řešení s ním konzultujte. Jste-li sám školní metodik prevence, kontaktujte třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy. V týmu situaci zhodnoťte a řešte.

V každé fázi rozhodování mějte na paměti, že musíte stále sledovat nejvyšší zájem. Situace, kdy dojde k akutnímu ohrožení života nebo zdraví, je sice nanejvýš hrozivá, ale pro rozhodování zdaleka nejjednodušší. V ostatních případech totiž neplatí, že každé řešení je lepší, než pasivita. Některá řešení jsou mnohem horší než neřešení. V každé jiné chvíli, než je akutní stav, musíte totiž myslet na více věcí současně:

 • Musíte ochránit oběť
 • Musíte ochránit pověst školy
 • Musíte ochránit své kolegy
 • Musíte ochránit sami sebe

   Důležité body pro rozhodování:

 • Naučte se "třídit raněné"
 • V situaci akutního ohrožení neváhejte, konejte rychle a jednoznačně bez ohledu na to, co to pro školu bude znamenat
 • Naučte se pokládat klíčové otázky
 • Mějte poučený a prospěšný krizový tým
 • Jestliže nejde o akutní situaci, dobře si promyslete další postup
 • Když nemůžete situaci zlepšit, alespoň ji nezhoršujte
 • Buďte znalí svých oznamovacích povinností
 • Než žáka ze školy vyloučíte mějte na paměti, že předčasné ukončení školní docházky je významný kriminogenní faktor

Pokračujte na stránku Nejobvyklejší řešení.