Aktuality   

 Doporučujeme

Seminář Právní vědomí ve školní praxi
Zveme Vás ŠMP, pedagogy a ostatní odborníky na seminář Mgr. Bc. Jaroslava Šejvla z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN věnovaný tématu „Právní vědomí ve školní praxi“.
Termín konání: úterý 22.10.2019      9:00 - 14:00 hod
Místo konání: Administrativní a školicí centrum JMK,  Cejl 530/73, 601 82 Brno

Podrobnější informace na pozvánce ke stažení zde.
Přihlašování probíhá elektronicky přes webový formulář

 ŠMP

 
  Zápis z podzimních schůzek ŠMP Brno-město, Brno-venkov  zde.

  Aktuální legislativa pro školní metodiky prevence (duben 2019) přehledně zpracovaná zde
 

 Jihomoravská konference PPRCH 2019


   25. ročník  krajské konference PPRCH 

"Slepá místa v prevenci rizikového chování"

Termín konání: 12.11.2019

   Pozvánka a podrobnější informace zde

   Odkaz na registrační formulář zde 

 Šikana

 Zpracovali jsme pro vás metodiku k prevenci a řešení kyberšikany. Dozvíte se,  co to kyberšikana je, její základní typy, jak má škola postupovat při řešení  tohoto typu  šikany, co  mohou dělat rodiče, atd.. Aktualizovaná metodika je dostupná zde…  (DOC)

 Ve spolupráci s Probační a mediační službou jsme pro Vás zpracovali kontakty na organizace, které Vám mohou pomoci při řešení šikany.  Letáky jsou rozděleny podle jednotlivých oblastí regionu Brna venkova. Letáky jsou dostupné zde…

 Vzdělávání 

Pedagogicko-psychologická poradna Brno, p.o. spolu s Odbornou společností pro prevenci rizikového chování, z.s. nabízí cyklus seminářů zaměřený na prevenci rizikového chování v mateřských školách. Semináře jsou určeny pro ředitele a učitele mateřských škol, kteří mají zájem o zkvalitňování systému prevence a o metodiku práce s předškolními dětmi v rámci prevence rizikového chování. Pozvánku a podrobnější informace  zde.

 

 Poradenství


Odborné psychologické poradenství pro děti, mládež a jejich rodiče v oblasti sekundární prevence rizikových forem chování, výchovných a vztahových problémů.

Objednávání 

tel: 548 526 802
mob: 723 252 765E-poradna
napište nám,
odpověď obdržíte během týdneAdresář služeb JMK 
v oblasti prevence rizikového chování  
ke stažení zde

 Prevence

Jak vybrat pro třídu správný program
Podmínky spolupráce
Pro ZŠ
Pro SŠ a SOU
Pro Brno - venkov
Peer program
Seberozvojové skupiny 
Pomelo
Puzzle
KLUB-KOO

 Pro pedagogy

Systém výkaznictví
Podpůrná skupina pro třídní učitele ZŠ
Videotrénink interakcí
Metodické pokyny a legislativa
Preventivní program školy
Jak na drogy ve školách

Co dělat když...
Vzdělávání

 Pro rodiče

Rodičovská skupina
Co dělat když dítě...
...bere drogy
...hraje o peníze
...hraje na počítači
...je šikanováno
... je často on-line

 Sládkova 45, 613 00 Brno,
tel.: 548 526 802 mob.:723 252 765