Aktuality

 Doporučujeme

  Aktuální legislativa pro školní metodiky prevence přehledně zpracovaná zde

  Celostátní konference PPRCH 2018 se bude konat v Praze ve dnech 15-16.10. 2018
  

 Schůzky ŠMP

  
  Zápis z pracovního setkaní ŠMP Brno-město, Brno-venkov květen 2018 zde.
 

 Jihomoravská konference PPRCH 2018 

Proběhne 24. ročník  krajské konference PPRCH  JMK
Termín konání: 8.11.2018
Místo konání: Středisko služeb školám, Hybešova 15, Brno 602 00

Příspěvky prezentované na konferenci PPRCH 2017 ke stažení zde

 Šikana

 Zpracovali jsme pro vás metodiku k prevenci a řešení kyberšikany. Dozvíte se,  co to kyberšikana je, její základní typy, jak má škola postupovat při řešení  tohoto typu  šikany, co  mohou dělat rodiče, atd.. Aktualizovaná metodika je dostupná zde…  (DOC)

 Ve spolupráci s Probační a mediační službou jsme pro Vás zpracovali kontakty na organizace, které Vám mohou pomoci při řešení šikany.  Letáky jsou rozděleny podle jednotlivých oblastí regionu Brna venkova. Letáky jsou dostupné zde…

 Vzdělávání 

Pedagogicko-psychologická poradna Brno, p.o. spolu s Odbornou společností pro prevenci rizikového chování, z.s. nabízí cyklus seminářů zaměřený na prevenci rizikového chování v mateřských školách. Semináře jsou určeny pro ředitele a učitele mateřských škol, kteří mají zájem o zkvalitňování systému prevence a o metodiku práce s předškolními dětmi v rámci prevence rizikového chování. Pozvánku a podrobnější informace  zde.

 Adresář služeb v oblasti primární prevence v  Jmk

 Adresář služeb v oblasti primární prevence rizikového chování pro Jihomoravský kraj zde  

 

 

 Poradenství


Odborné psychologické poradenství pro děti, mládež a jejich rodiče v oblasti sekundární prevence rizikových forem chování, výchovných a vztahových problémů.

Objednávání 

tel: 548 526 802
mob: 723 252 765E-poradna
napište nám,
odpověď obdržíte během týdne

Informace a rady
Drogy
Patologické hráčství
Počítačové hry
Šikana

 Prevence

Jak vybrat pro třídu správný program
Podmínky spolupráce
Pro ZŠ
Pro SŠ a SOU
Pro Brno - venkov
Peer program
Seberozvojové skupiny 
Pomelo
Puzzle
KLUB-KOO

 Pro pedagogy

Systém výkaznictví
Podpůrná skupina pro třídní učitele ZŠ
Videotrénink interakcí
Metodické pokyny a legislativa
Preventivní program školy
Jak na drogy ve školách

Co dělat když...
Vzdělávání

 Pro rodiče

Rodičovská skupina
Co dělat když dítě...
...bere drogy
...hraje o peníze
...hraje na počítači
...je šikanováno


 Sládkova 45, 613 00 Brno,
tel.: 548 526 802 mob.:723 252 765