Aktuality   

 
 Informace pro návštěvníky/klienty PPP, které vycházejí z doporučených hygienických opatření a pravidel školského poradenského zařízení.
 Prosíme o jejich pročtení, ke stažení jsou zde.

 Aktualizovali jsme pro vás "Adresář služeb JMK v oblasti prevence rizikovéoho  chování".  Najdete ho na našich stránkách v sekci Poradenství.
 

 Doporučujeme

26. ročník  krajské konference PPRCH 2020
Termín konání: 12.11.2020  

   Pozvánka na konferenci s odkazem na přihlášení ke stažení zde
   Program ke stažení  zde

ŠMP

 
  Zápis z podzimních schůzek ŠMP Brno-město, Brno-venkov  zde.

  Aktuální legislativa pro školní metodiky prevence (duben 2019) přehledně zpracovaná zde
 

 Šikana

 Zpracovali jsme pro vás metodiku k prevenci a řešení kyberšikany. Dozvíte se,  co to kyberšikana je, její základní typy, jak má škola postupovat při řešení  tohoto typu  šikany, co  mohou dělat rodiče, atd.. Aktualizovaná metodika je dostupná zde…  (DOC)

 Ve spolupráci s Probační a mediační službou jsme pro Vás zpracovali kontakty na organizace, které Vám mohou pomoci při řešení šikany.  Letáky jsou rozděleny podle jednotlivých oblastí regionu Brna venkova. Letáky jsou dostupné zde…

 Vzdělávání 

Pedagogicko-psychologická poradna Brno, p.o. spolu s Odbornou společností pro prevenci rizikového chování, z.s. nabízí cyklus seminářů zaměřený na prevenci rizikového chování v mateřských školách. Semináře jsou určeny pro ředitele a učitele mateřských škol, kteří mají zájem o zkvalitňování systému prevence a o metodiku práce s předškolními dětmi v rámci prevence rizikového chování. Pozvánku a podrobnější informace  zde.

 

 Poradenství


Odborné psychologické poradenství pro děti, mládež a jejich rodiče v oblasti sekundární prevence rizikových forem chování, výchovných a vztahových problémů.

Objednávání 

tel: 548 526 802
mob: 723 252 765


E-poradna
napište nám,
odpověď obdržíte během týdne


Adresář služeb JMK 
v oblasti prevence rizikového chování  
ke stažení zde

 Prevence

Jak vybrat pro třídu správný program
Podmínky spolupráce
Pro ZŠ
Pro SŠ a SOU
Pro Brno - venkov
Peer program
Seberozvojové skupiny 
Pomelo
Puzzle
KLUB-KOO

 Pro pedagogy

Systém výkaznictví
Podpůrná skupina pro třídní učitele ZŠ
Videotrénink interakcí
Metodické pokyny a legislativa
Preventivní program školy
Jak na drogy ve školách

Co dělat když...
Vzdělávání

 Pro rodiče

Rodičovská skupina
Co dělat když dítě...
...bere drogy
...hraje o peníze
...hraje na počítači
...je šikanováno
... je často on-line

 Sládkova 45, 613 00 Brno,
tel.: 548 526 802 mob.:723 252 765